Případová studie

Cesta k novému webu knihovny

Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Pro koho

studenti a zaměstnanci univerzity, odborná veřejnost

Za jak dlouho

1,5 roku

Počet lidí v týmu

3, později 2

V knihovně dlouho věděli, že web potřebuje úpravy. Byl neresponzivní a nepřehledný. Studenti se špatně orientovali v jeho struktuře a většina z nich radši použila vyhledávání, než aby se k informaci proklikávali.

Po dvou kolech průzkumu s více než 300 uživateli má knihovna nové webové stránky. Od 20. července 2016 fungují ve zkušebním provozu a vyvolávají vesměs pozitivní reakce.

Jak v knihovně postupovali

Do návrhu se zapojila všechna oddělení

Členky týmu pověřeného přípravou nových webových stránek začaly od návrhu jejich struktury. Nejprve si vypsaly, jaký obsah existuje na stávajícím webu, a proškrtaly vše, co na vznikajícím webu nemělo místo. Se seznamem šly za vedoucími jednotlivých oddělení, aby zjistily, jestli něco nechybí nebo naopak nepřebývá. Pro smysluplné rozvrhnutí obsahu využily nástroj Optimal Workshop pro card sorting a k rozhodování opět přizvaly vedoucí oddělení. Do navrhování se tak zapojilo kolem 30 lidí

První představení uživatelům

O zhodnocení prvotního návrhu autorky poprosily 10 doktorandů. Z původně plánovaného desetiminutového rozhovoru se stalo dvouhodinové testování. Doktorandy téma zajímalo a tým díky nim získal množství podnětů ke zlepšení. Autorky ale potřebovaly znát názory dalších skupin studentů. Rozhodly se pro časově a finančně nenáročné online testování a zvolily nástroj Usability Hub. Před zakoupením plné verze nástroje ověřily, zda uživatelé budou ochotní se do takové formy testování zapojit. Na facebookové stránce zveřejnily pilotní test, sestávající ze 2 otázek, který se setkal s pozitivními reakcemi.

O výsledné podobě pomohlo rozhodnout online testování

Ostrý test obsahoval 12 úloh a otázek, které měly ověřit, zda design a uspořádání odpovídá logice vyhledávání samotných uživatelů. Průchod celým testem trval skoro půl hodiny, proto respondenty motivovala odměna v podobě drobných dárků. Odpovědi autorky průběžně sledovaly a když se některé reakce opakovaly, rovnou změny zapracovaly a ověřily jejich potenciál u dalších testerů. 

1 den přípravy

1 měsíc testování

12 úloh a otázek

300 odpovědí 

Testovací a pak ostrý provoz

Design se ještě nějakou dobu vyvíjel a finální podoba vykrystalizovala v posledních dvou měsících. Web byl spuštěn 20. července 2016 a v následujícím měsíci stránky navštívilo přibližně 300 lidí. Na url adrese knihovny fungovaly až do října původní stránky a z nich bylo možné přistoupit k verzi nové.

Nezapomeňte, že...

  • Při testování webových stránek je vhodné myslet na různé cílové skupiny. Doporučujeme sestavit skupinu testerů tak, aby reprezentovala stávající i potenciální uživatele. 
  • Na otázku ideálního počtu testerů pro uživatelské testování neexistuje jednoznačná odpověď. Obecně platí, že testování přímo s uživateli vám poskytne mnohem bohatší zpětnou vazbu a testů stačí udělat jen menší množství.
  • Před ostrým spuštěním doporučujeme chystanou inovaci vyzkoušet na menším vzorku uživatelů. Testování pomůže s hledáním případných nedostatků. Je zdrojem cenné zpětné vazby a při včasném odhalení chyb může knihovně ušetřit čas i značné finanční prostředky.

 

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Terezu Bártovou (tereza.bartova[at]cvut.cz) nebo Elišku Neprašovou (eliska.neprasova[at]cvut.cz).

Použité metody

Když potřebujete uspořádat pojmy tak, aby jim uživatelé rozuměli

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet