Designové metody

Při designování projdete 4 fázemi:
poznáváním, analýzou, tvorbou a testováním.

Pro každou část procesu jsme vybrali a popsali několik metod.
Použijte je, kdykoli vám pomohou – i v jiných fázích postupu.
Možná postačí jedna, možná jich upotřebíte sedm.

Poznávání

Prvním důležitým krokem je odhalit příležitosti pro inovace. Proto pozorně naslouchejte názorům a nápadům návštěvníků své knihovny a zkuste se na své služby dívat jejich očima. Shromážděte co nejvíce informací a určete designovou výzvu.

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když potřebujete rychlou zpětnou vazbu

Když potřebujete zjistit to, co vám uživatelé sami neřeknou

Když chcete poznat svět svých uživatelů

Když chcete získat hlubší názory od více lidí zároveň

Když chcete uživatele zapojit do inovací

Zobrazit všech 14 metod Zobrazit méně než 14 metod

Analýza

Získané informace si v rámci týmu vzájemně přestavte, ať je dokážete snadno uspořádat a společně z nich vyvodit závěry. Hledejte odpovědi na otázky CO, JAK a PROČ a s novými poznatky definujte příležitosti pro design.

Když chcete zpracovat data o uživatelích

Když chcete využít data o uživatelích a rozšířit persony

Zobrazit všech 7 metod Zobrazit méně než 7 metod

Tvorba

Se znalostí problému i potřeb uživatelů začněte navrhovat řešení. Ze všech svých nápadů vyberte pouze ty, které mají velký inovační potenciál. Ty převeďte do vizualizované podoby – vytvořte prototypy.

Když potřebujete zjistit, zda jsou vaše služby použitelné

Když potřebujete fyzický prototyp

Když chcete popsat službu příběhem

Když potřebujete uspořádat pojmy tak, aby jim uživatelé rozuměli

Když chcete otestovat zájem o navrhovanou službu

Zobrazit všech 10 metod Zobrazit méně než 10 metod

Testování

Abyste měli jistotu, že vaše řešení dosáhne vytyčených cílů, prototypy průběžně testujte. Začněte již se základní verzí návrhu. Získejte podněty od uživatelů, zapracujte je a testujte znovu – dokud návrh nebude zcela plnit svůj účel.

Zobrazit všech 4 metod Zobrazit méně než 4 metod

Otestováno?

Blahopřejeme! Nyní se můžete pustit do realizace.
Jste na nejlepší cestě k úspěšnému zavedení inovace.

Nevíte, jak začít?

Podívejte se, jak postupovaly jiné knihovny  

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet