Pomůcky

tužka a papír, online nástroje

Čas

1 hodina

Lidé

10 a více uživatelů

Náročnost

1 – není to žádná věda

Použijte, když...

 • potřebujete zjistit názor uživatelů na jednu službu nebo jednu její část
 • potřebujete návrh na co nejrychlejší zlepšení
 • si chcete s uživateli vybudovat pozitivní vztahy

Nehodí se, když…

 • potřebujete provést rozsáhlejší výzkum (vyzkoušejte raději dotazníky)
 • chcete znát názor uživatele více do hloubky (k tomu se hodí rozhovor)

Postup

 1. Určete službu, které se bude anketa týkat.
 2. Podle složení cílové skupiny vymyslete formulaci jedné, maximálně pěti otázek.
 3. Podle toho, zda se jedná o fyzickou či online službu, umístěte anketu tak, aby byla se službou v blízkém kontaktu.
 4. Výsledek pak zpracujte a vyhodnoťte.

Nezapomeňte, že…

 • anketa vám pomůže, když chcete zjistit názor uživatelů na jednu službu nebo jeden její aspekt
 • anketu často vyplňují jen ti lidé, kteří mají čas ji vyplnit, probíhá takzvaný samovýběr a vzorek pak nemusí být nutně reprezentativní
 • výsledky ankety mohou sloužit spíše jen jako první informace, kterou je potřeba dále ověřit

Zjistěte více

Ve fázi poznávání můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když potřebujete zjistit to, co vám uživatelé sami neřeknou

Případová studie

Od dotazníku k novému prostoru ke studiu

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet