Pomůcky

šablona business model canvas, tužka

Čas

20–40 minut

Lidé

1–5 kolegů

Náročnost

3 – vyžaduje promyšlení všech detailů

Použijte, když...

 • je vám blízký přístup označovaný jako start-up (tedy rychlé spuštění služby v minimální verzi)
 • kladete důraz na obchodní model služby
 • dokážete popsat, jaké výhody vaše služba uživateli přinese 

Nehodí se, když…

 • nemáte ještě jasnou představu o budoucí podobě služby
 • v týmu není shoda o strategických cílech

Postup

 1. Promyslete si a ujasněte váš nápad a cíl.
 2. Zaměřte se na to, kdo jsou vaši zákazníci a definujte zákaznické segmenty (Customer Segments). Poté pokračujte s definováním toho, co zákazníkům či uživatelům nabízíte (Value Proposition).
 3. Sepište kanály a kontaktní místa, prostřednictvím kterých budete službu doručovat zákazníkům (Channels). Zaměřte se i na vztahy se zákazníky (Customer Relationships). To vám pomůže určit i toky příjmů (Revenue Streams).
 4. Zamyslete se nad klíčovými zdroji nezbytnými pro poskytování služby (Key resources) a vašimi souvisejícími aktivitami (Key activities).
 5. V této chvíli byste měli mít jasno i v tom, jaké potřebujete hlavní partnery (Key Partnerships).
 6. Naposled si nechte soupis výdajů spojených s poskytováním služby (Cost Structure).
 7. O obchodním modelu diskutujte v týmu, revidujte a neustále jej testujte.

Nezapomeňte, že…

 • před tvorbou business model canvasu byste měli zkusit výzkum od stolu a zmapovat si, jaké obchodní modely využívá konkurence
 • místo psaní na papír využívejte post-ity, texty lze pak snadno nahradit novým a lepším nápadem

Zjistěte více

Ve fázi tvorby můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete zjistit, zda jsou vaše služby použitelné

Když potřebujete fyzický prototyp

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet