Pomůcky

karty nebo lístečky s pojmy

Čas

15 minut na 30 karet

Lidé

desítky uživatelů

Náročnost

2 – doporučujeme nepodcenit konečné vyhodnocení

Použijte, když...

 • potřebujete zařadit pojmy do kategorií, které budou přirozené pro uživatele
 • ladíte informační architekturu nového webu
 • hledáte správné pojmenování pro kategorie pojmů

Nehodí se, když…

 • máte k dispozici pouze malý počet testerů (v tom případě doplňte dalšími metodami)

Postup

 1. Promyslete, co bude obsahem karet. Může se jednat například o témata, která mají být vhodně uspořádaná na novém webu.
 2. Připravte karty reprezentující jednotlivé pojmy, použít můžete i vhodné obrázky.
 3. Je třeba, aby jednotlivé pojmy uživatelé zařadili do kategorií. Ty můžete určit předem, nebo je uživatelé mohou vytvořit sami.
 4. Uživatele nechte řadit karty do kategorií samostatně nebo skupinově.
 5. Tuto metodu můžete vyzkoušet především s malým množstvím uživatelů. Využijte v tom případě i možnosti klást doplňující otázky.
 6. Výsledky od několika málo uživatelů jsou dobré pro výchozí informaci, skutečně průkazné výsledky o mentálních modelech dostanete ale až při vyšších desítkách zapojených uživatelů.
 7. Nad výsledným umístěním karet diskutujte v týmu a nezapomeňte data zaznamenat pro pozdější analýzu.

Nezapomeňte, že…

 • jeden pojem může spadat do více kategorií
 • pokud připravujete rozsáhlou webovou stránku, je vhodnější realizovat pro jednotlivé části zvlášť, ve vyšším počtu pojmů a kategorií by se mohli uživatelé ztratit
 • tato metoda může být uzavřená (nabídnete výčet kategorií) i otevřená (tvorbu kategorií necháte na uživatelích) – otevřená možnost se obtížněji vyhodnocuje, ale přináší více informací

Zjistěte více

Ve fázi tvorby můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete zjistit, zda jsou vaše služby použitelné

Případová studie

Cesta k novému webu knihovny

Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet