Pomůcky

flipchart, post-ity, mapa kontaktních míst, persony

Čas

1 hodina a více

Lidé

2−4 kolegové (ideálně z různých oddělení)

Náročnost

2 − vše vám usnadní online nástroje

Použijte, když...

 • se chcete podívat na službu s větším odstupem
 • komunikujete s uživateli prostřednictvím více různých kanálů a chcete zmapovat jejich zkušenosti
 • mapujete emoce spojené se službou

Nehodí se, když…

 • ještě nedokážete zmapovat všechny kanály, kterými komunikujete s uživateli

Postup

 1. Cesta službou je vlastně návrh vaší nové služby na papíře nebo zaznamenání uživatelské zkušenosti s vaší službou do přehledného schématu.
 2. Sepište kontaktní místa, která souvisí s konkrétní službou. Seřaďte je podle toho, jak jimi budou procházet vaše persony.
 3. Sledujte, jak se u různých person liší kroky a jejich pořadí.
 4. Identifikujte slabé a silné stránky.
 5. Snažte se zjistit co nejvíce přímo od uživatelů a kolegů v první linii. Vizualizujte emoci zážitku spojeného s konkrétním kontaktním místem.
 6. K cestě se pravidelně vracejte, aktualizujte ji a kontrolujte, zda se, například v případě inovací, cesta službou nekomplikuje.

Nezapomeňte, že…

 • jako podklad pro vytvoření cesty službou můžete použít mapu kontaktních míst
 • k dispozici je sada karet kontaktních míst určená speciálně pro knihovny

Zjistěte více

 • Skvělé služby od Adama Hazdry vám vysvětlí, proč je tato metoda důležitá
 • Mapping Experiences od Jamese Kalbacha si přečtěte, pokud to s používáním metody ve své organizaci myslíte vážně
 • nezapomeňte na knihu The Users Journey od Donny Lichaw

Ve fázi tvorby můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete fyzický prototyp

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet