Pomůcky

tužka a papír, online nástroje

Čas

2 hodiny

Lidé

50 a více uživatelů (podle typu dotazníku)

Náročnost

2 – záleží na rozsahu zkoumaného pole

Použijte, když...

 • potřebujete znát názor většího množství uživatelů
 • se chcete zeptat na více otázek zároveň
 • chcete získat strukturovaná data

Nehodí se, když…

 • máte jednu nebo několik spíše konkrétních otázek (bude vám stačit anketa)
 • potřebujete znát názory uživatelů do hloubky (použijte raději rozhovory nebo focus group)

Postup

 1. Připravte si své výzkumné otázky a přeformulujte je do otázek pro respondenty. Otázky musí být jednoznačné, vyvarujte se složitým formulacím a užití cizích slov a termínů.
 2. Promyslete, koho se budete ptát a kolik odpovědí budete potřebovat. Váš vzorek by měl být reprezentativní.
 3. Rozhodněte se, jak budete odpovědi sbírat. Online dotazování je vhodné, pokud máte k dispozici databázi uživatelů, na kterou můžete dotazník zaslat. U specifických skupin, například seniorů, může být zase vhodnější osobní dotazování.
 4. Nemáte-li databázi a přesto chcete reprezentativní výzkum, můžete využít i nákup tzv. panelu respondentů.
 5. Vyzkoušejte s vhodným člověkem vyplnění dotazníku nanečisto. Je-li vše v pořádku, pusťte se do sběru dat.
 6. Zpracujte výsledky do grafů, tabulek či infografik.

Nezapomeňte, že…

 • musíte správně vybrat, komu dotazník pošlete
 • při analýze je vhodné sledovat nejen faktickou, ale také statistickou významnost odpovědí
 • díky dotazníku získáte velké množství názorů na téma, které řešíte, pro hlubší pochopení problému je však lepší využít některou z kvalitativních metod

Zjistěte více

Ve fázi poznávání můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete rychlou zpětnou vazbu

Když potřebujete zjistit to, co vám uživatelé sami neřeknou

Případová studie

Portál Knihovny.cz bude sloužit uživatelům

Městská knihovna v Praze

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet