Pomůcky

šablona empatické mapy, data o uživatelích, fixy, post-ity

Čas

1−2 hodiny

Lidé

3−4 kolegové

Náročnost

1 − nenáročná a zábavná technika

Použijte, když...

 • chcete uspořádat data z uživatelského výzkumu
 • srovnáváte jednotlivé persony z hlediska vztahu ke službě
 • připravujete podklady pro další analýzu (například value proposition canvas)

Nehodí se, když…

 • nemáte dostatek dat a poznatků o uživatelích
 • nemáte definované typy uživatelů (nejprve si vyzkoušejte persony)

Postup

 1. Seznamte se s informacemi, které máte o určité skupině uživatelů (personě). Mohou to být přepisy rozhovorů, zápisky z pozorování, statistiky o jejich chování.
 2. Pro každou personu připravte plátno: rozdělte flipchart na 4 kvadranty a pojmenujte je: říká, dělá, myslí, cítí. V tomto pořadí s kvadranty následně pracujte.
 3. Existují i varianty mapy, které se zaměřují na to, co o službě uživatel slyší a jak ji vidí. Možná budou pro vaši službu vhodnější.
 4. Zamyslete se nad potřebami uživatelů a vypište je po stranách mapy.
 5. Pomocí post-itů uspořádejte své poznatky na plátno.
 6. O empatických mapách poté v týmu diskutujte − zaměřte se na to, jak se liší zážitky jednotlivých person.
 7. Data můžete využít pro další techniky (například už zmíněná value proposition canvas).

Nezapomeňte, že…

 • když se chcete vyhnout vzájemnému ovlivňování, vyvarujte se v průběhu umisťování post-itů diskuzím, dominantní člen týmu by totiž mohl změnit názory ostatních
 • je důležité určit časový rámec pro umisťování post-itů
 • je-li v týmu více lidí, mohou skupinky pracovat současně na mapách pro jednotlivé persony, po chvíli se vystřídají a doplní ostatní mapy

Zjistěte více

Nástroje

Ve fázi analýzy můžete použít i tyto metody...

Když chcete zpracovat data o uživatelích

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet