Pomůcky

tužka a papír, diktafon, videokamera, scénáře, zasedací místnost, občerstvení

Čas

1−2 hodiny

Lidé

8−12 uživatelů

Náročnost

3 – zachování kontinuity debaty, kontrola skupinové dynamiky a schopnost improvizovat

Použijte, když...

 • zjišťujete názory na jakoukoliv službu či problém v knihovně
 • potřebujete rozšířit a ověřit informace, které vám vyplynuly například z dotazníku
 • chcete otestovat koncept nové služby nebo zkusit navrhnout s uživateli nové řešení designového problému

Nehodí se, když…

 • potřebujete reprezentativní názor co největšího počtu uživatelů (k tomu se hodí dotazník)
 • potřebujete zjistit názory mnoha cílových skupin

Postup

 1. Připravte si výzkumné otázky a scénář.
 2. Promyslete, jak by měla být složená skupina, se kterou chcete vést rozhovor formou focus group – může ji tvořit 8 až 12 lidí.
 3. Zajistěte prostory, technické vybavení a občerstvení. Domluvte termín a pozvěte uživatele.
 4. Zajistěte, aby se všichni cítili dobře a měli možnost reagovat na každou otázku. Dejte účastníkům prostor ke vzájemné diskuzi.
 5. Průběh focus group můžete zaznamenávat na diktafon, fotoaparát nebo videokameru.
 6. Záznam z focus group pečlivě zanalyzujte, hodně vám pomůže i přepis diskuze.

Nezapomeňte, že…

 • vyšší skupinovou dynamiku vám zajistí homogenní složení skupiny
 • je potřeba dávat pozor, zda v diskuzi mají všichni stejný prostor se vyjádřit
 • lze uspořádat i na dálku online, v tom případě jsou ale lepší dva moderátoři

Zjistěte více

Ve fázi poznávání můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když potřebujete rychlou zpětnou vazbu

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet