Pomůcky

šablony pro mapu zainteresovaných stran, post-ity

Čas

1 hodina a více

Lidé

2−4 kolegové

Náročnost

2 − s analýzou vlivu může být obtížnější

Použijte, když...

 • chcete zapojit do plánování služby všechny zúčastněné strany
 • připravujete plán pro rozhovory s uživateli a nechcete opomenout žádnou důležitou skupinu

Nehodí se, když…

 • nemáte ještě jasnější představu o chystané službě

Postup

 1. Zamyslete se nad tím, komu jsou vaše služby určeny, kdo je poskytuje a kdo se na nich podílí.
 2. Zahrňte například uživatele a pracovníky služeb, ale i školitele, nadřízené, IT podporu a další kolegy či externí partnery.
 3. Jednotlivé body mapy nemusí být jen lidé, ale třeba i organizace či asociace.
 4. Propojte zainteresované strany a zakreslete vztahy mezi nimi. Důležité jsou možné synergie, ale i konflikty.
 5. Vyznačte na mapě, jak moc budou jednotlivé skupiny ovlivněny službou a jak ji naopak budou ovlivňovat.
 6. Rozhodněte se, zda je, či není nutná spolupráce s jednotlivými aktéry.
 7. Při navrhování nových služeb a inovací mapa zainteresovaných stran zaručí, že nezapomenete na žádné cílové skupiny.

Nezapomeňte, že…

 • použitím odlišných barev můžete zvýraznit, do jaké míry budou jednotliví aktéři ovlivňovat váš projekt
 • mapa zainteresovaných stran může mít podobu myšlenkové mapy, pokud jste analytičtější typ, oceníte schematické zakreslení do kvadrantů na osách podle míry zájmu a schopnosti ovlivnit projekt

Nástroje

Ve fázi analýzy můžete použít i tyto metody...

Když chcete zpracovat data o uživatelích

Když chcete využít data o uživatelích a rozšířit persony

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet