Pomůcky

tužka a papír

Čas

1 den na 1 stínování

Lidé

1 uživatel

Náročnost

3 – nutnost soustředění po celý den

Použijte, když...

  • potřebujete vyčerpávající informace o uživatelových motivacích a způsobech chování
  • potřebujete zjistit, jak se mění uživatelovo chování v závislosti na kontextu

Nehodí se, když…

  • zkoumáte produkt nebo službu (zkuste raději mystery shopping)

Postup

  1. Ujasněte si, co potřebujete během stínování zjistit.
  2. Předem se s uživatelem sejděte a ujasněte si základní informace o průběhu stínování. Domluvte se na konkrétním dnu, kdy bude stínování probíhat. Den by měl co nejvíce odpovídat tomu, co uživatel běžně dělá.
  3. Pokud je to možné, nenásilně se zapojte do všeho, čemu se váš uživatel věnuje. Snažte se ale nenarušovat běžnou rutinu.
  4. Během stínování si dělejte poznámky, pořizujte záznamy a fotografie. Pomohou vám při zpětném vyhodnocení průběhu dne.
  5. Při závěrečném rozhovoru se uživatele doptejte na vše, co vám během stínování nebylo jasné.

Nezapomeňte, že…

  • stínování může probíhat jak dlouhodobě s velkým množstvím uživatelů, tak jednorázově pro rychlé pochopení problémů
  • pokud si nejste jistí, doptávejte se, co a proč uživatel dělá 

Ve fázi poznávání můžete použít i tyto metody...

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když potřebujete rychlou zpětnou vazbu

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet