Pomůcky

šablona pro SWOT analýzu, fixy

Čas

15−60 minut

Lidé

2−4 kolegové

Náročnost

2 − podrobné podklady vám vše usnadní

Použijte, když...

 • potřebujete rychlou techniku pro zhodnocení aktuálního stavu existujícího projektu
 • formulujete strategii vaší služby či produktu do budoucna
 • v týmu zjišťujete dosavadní úspěchy a neúspěchy projektu 

Nehodí se, když…

 • kladete větší důraz na potřeby uživatelů než na pohled zevnitř
 • nemůžete do techniky zapojit většinu lidí z týmu

Postup

 1. Zaměřte se na vaši instituci. Sestavte tým, který bude na analýze pracovat a seskupte co největší množství důležitých dat.
 2. Najděte své přednosti (S). Mezi silné stránky můžete zařadit dobře nastavené procesy, silný tým, dobrý název, finanční toky a další.
 3. Slabá místa (W) může představovat špatná komunikace v rámci organizace, nedostatek financí, neatraktivní umístění.
 4. Zaměřte se na okolí. Hledejte příležitosti (O) – nedostatečně uspokojená poptávka po službách, malá konkurence, silní partneři, demografické trendy.
 5. Hrozbou (T) pro vás mohou být měnící se legislativa, technologické trendy nebo cenová politika konkurence.
 6. Diskutujte o výsledcích, zbavte se slabých stránek, připravte se na případné hrozby, podpořte silné stránky a využijte příležitostí.

Nezapomeňte, že…

 • máte-li velký tým, rozdělte jej nejprve do menších skupin a dejte pozor, aby hlas dostal opravdu každý
 • SWOT analýzu můžete začít třeba brainstormingem
 • podklady pro SWOT získáte například výzkumem od stolu, dotazníkem nebo rozhovory s uživateli

Nástroje

Ve fázi analýzy můžete použít i tyto metody...

Když chcete zpracovat data o uživatelích

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet