Pomůcky

testovací scénáře, hodnotící formuláře

Čas

60−90 minut na jeden test

Lidé

alespoň 2 uživatelé

Náročnost

2 − podle počtu testerů i metodiky testování

Použijte, když...

 • chcete získat rychlou zpětnou vazbu na změny
 • tušíte problémy ve stávající službě
 • chcete porozumět službě pohledem uživatele

Nehodí se, když…

 • máte více variant k otestování (zvolte raději A/B testování)
 • neznáte ještě dobře uživatele (hodí se nejprve rozhovory)

Postup

 1. Připravte seznam praktických úkolů, které ověří funkčnost služby, a formulář, do kterého si zaznamenáte, jak uživatel úkoly řeší (průběh testování můžete také nahrávat).
 2. Důležitá je příjemná a tvůrčí atmosféra. Uživatel nesmí získat pocit, že je zkoušený nebo že by některý z jeho postupů mohl být špatný.
 3. Písemně nebo ústně zadávejte úkoly a sledujte, jak uživatel postupuje.
 4. Ujistěte se, zda testovaný rozumí zadání.
 5. Uživateli nenapovídejte a neraďte, není-li to nezbytně nutné.
 6. Po testování se doptejte uživatele na jeho pocity, postřehy, vnímaná úskalí i na celkový dojem.
 7. Prostudujte všechny záznamy a posuďte, zda je třeba na testované službě něco vylepšit. 

Nezapomeňte, že…

 • uživatelské testování může být moderované i nemoderované, zvažte proto klady a zápory těchto variant
 • musíte počítat i se situací, kdy selže technika
 • byste měli testovat už i prototypy, nejen finální verzi, protože si tím ušetříte zbytečná překvapení

Zjistěte více

Ve fázi testování můžete použít i tyto metody...

Případová studie

Portál Knihovny.cz bude sloužit uživatelům

Městská knihovna v Praze

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet