Případová studie

Od dotazníku k novému prostoru ke studiu

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pro koho

Studenti fakulty

Za jak dlouho

1,5 roku

Počet lidí v týmu

6 lidí

Tým z Ústřední knihovny FF MU dlouho tušil, co studenty fakulty trápí – v celém areálu chyběl prostor pro společné studium i občerstvení. Aby knihovníci získali přesvědčivé argumenty, rozhodli se potřeby studujících podrobně zmapovat pomocí dotazníků.

Po několika měsících analýz a návrhů řešení nabídli studentům prostor v suterénu. Vzniklo útulné prostředí pro společné studium, dokonce se sdílenou kuchyňkou.

Jak v knihovně postupovali

Začalo to dotazníkem

Knihovníci nejprve potřebovali zmapovat, jakým způsobem studující knihovnu využívají a jestli naplňuje jejich potřeby. Dotazník se skládal z 10 otázek, aby studenty neodradila jeho délka. Vytvořen byl v jednoduchém a bezplatném nástroji Formuláře od Googlu. Rozeslán byl hromadným mailem všem studentům fakulty a během 5 dnů se vrátilo 1 635 odpovědí (16 % ze všech oslovených). Vyhodnocení odpovědí trvalo šestičlennému týmu zhruba týden. Přestože poslední otázka byla otevřená, kategorizace odpovědí ukázala, že se požadavky významného množství studujících shodují.

70 x chybí relaxační zóny

45 x chybí knihy ve fondu

43 x chybí prostor pro společné studium

Přečtěte si o výsledcích průzkumu

Na dotazník navázala anketa

Knihovna potřebovala také ověřit, o které ze změn z prvního dotazníku mají studenti největší zájem. Díky tomu se mohla rozhodnout, čemu se věnovat nejdřív. Na dotazník proto navázala anketa, která se v 8 otázkách zabývala možnými prostorovými změnami v knihovně. Opět byla vytvořena v nástroji Formuláře. Na hromadný e-mail odpovědělo 998 studentů.

65 % postrádá místo pro skupinové studium

59 % chybí uzamykatelné skříňky

56 % chybí prostor pro relaxaci a hlasitý hovor

53 % chybí individuální studovny

Podívejte se na výsledky ankety

Otevření prostoru pro společné studium

Problémem, který trápil nejvíce uživatelů a se kterým mohla knihovna něco udělat, byla absence prostoru pro společné studium a relaxaci. Vhodným místem byl prostor v suterénu. Byl vybaven nábytkem a byla zpřístupněna i původně zaměstnanecká kuchyňka se základními spotřebiči. Ze suterénu se tak stalo vyhledávané místo.

Knihovna nápadů jako inspirace pro další inovace

„Knihovna nápadů“ je variací v českých knihovnách známé metody Chci, aby tady… Krabice, která svým vzhledem připomíná budovu knihovny, je nástrojem pro systematický sběr zpětné vazby. Existuje také v on-line podobě na webových stránkách knihovny.

Nezapomeňte, že...

  • Otázky v dotazníku musí být formulovány jednoznačně a srozumitelně, vyvarujte se užití cizích slov a termínů. Jednoznačně formulovaná otázka se ptá pouze na jednu věc. Srozumitelný jazyk zajistí, že uživatelé nebudou složitě přemýšlet nad významem otázky, ale nad svou odpovědí.
  • Hromadný mail může být nejlepším způsobem, jak získat velké množství odpovědí. Protože nemáte kontrolu nad tím, kdo váš dotazník nakonec vyplní, ponechte v něm i několik identifikačních otázek – můžete pak snadno zjistit, zda například poměr kombinovaných a prezenčních studentů zapojených do vašeho výzkumu odpovídá skutečnému poměru mezi studenty.

Co na změnu říkají uživatelé

  • „Díky moc! Teď má knihovna vše, co jsem si vždycky přála.“
  • „Úžasná záležitost, tento koutek, díky, knihovno!“
  • „Chybělo mi ke štěstí. Díky!“

Použité metody

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když potřebujete rychlou zpětnou vazbu

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet