Případová studie

Portál Knihovny.cz bude sloužit uživatelům

Městská knihovna v Praze

Pro koho

veřejnost, knihovny

Za jak dlouho

3 roky

Počet lidí v týmu

41

Myšlenku jednotného portálu najdeme v Koncepci rozvoje knihoven pro roky 2011–2015. Jeho tvorbu zaštiťuje SDRUK (Sdružení knihoven České republiky) a spolupracuje na něm konsorcium knihoven. Technický vývoj zajišťuje Moravská zemská knihovna. Jak při spolupráci tolika subjektů a široké cílové skupiny zajistit použitelný výsledek?

Podoba i požadované funkce portálu se postupně vyvíjely a přizpůsobovaly, mimo jiné i na základě poznatků z uživatelského průzkumu. Od září 2016 je portál v provozu na adrese Knihovny.cz.

Jak v knihovně postupovali

Potřeby uživatelů i knihoven

Knihovny a uživatelé mohou mít o funkcích připravovaného portálu různé představy. Jedni jej mají naplňovat obsahem, druzí používat, je proto důležité brát na vědomí představy obou skupin. Šetření u obou skupin proběhla v roce 2013. Externí agentura ppm factum oslovila formou strukturovaných rozhovorů široký vzorek uživatelů z knihoven různých typů. Průzkum mezi knihovnami realizoval Knihovnický institut Národní knihovny ve formě online dotazníku. Obě šetření vycházela z podkladů pracovní skupiny pro CPK.

1 601 respondentů z řad uživatelů

989 odpovědí z knihoven

Hlubší poznání uživatelů

Pro rozšíření poznatků o potřebách uživatelů realizovala v roce 2014 agentura Direct People sérii hloubkových rozhovorů s 23 respondenty. Na základě těchto rozhovorů vznikly 3 základní persony a průzkum přinesl řadu dalších podnětných připomínek. Rada CPK se proto rozhodla v něm pokračovat. V následujícím roce proběhlo dalších 10 empatických rozhovorů, tentokrát ve 2 mimopražských lokalitách. Díky rozhovorům byl doplněn popis původně 3 person a persona vědce byla rozdělena na dvě, podle vztahu k digitálním technologiím.

33 respondentů

4 persony

– čtenářka beletrie Marie

– studentka Kristýna

– „tradiční“ vědec Petr

– vědec Adam s kladným vztahem k technologiím

Testování prototypu s uživateli

Direct People na základě rozhovorů vytvořili také přehled požadavků uživatelů v jednotlivých fázích práce s portálem. Díky personám a tomuto přehledu mohl vzniknout návrh webu. Prototypy obrazovek následně tým DP testoval ve 2 kolech, pokaždé na 10 respondentech.

20 uživatelských testů prototypu

Požadavky a návrhy jednotlivých stránek detailně představuje přehledně zpracovaná závěrečná zpráva

Spuštění portálu

Grafický a UX návrh stránek zpracovala agentura Proof & Reason ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a Moravskou zemskou knihovnou, kde je portál vyvíjen. Spuštěn byl na začátku září 2016, veřejnost se o jeho existenci dozví v říjnu 2016 a současně budou probíhat školení na využívání portálu pro knihovnickou veřejnost.

Nezapomeňte, že...

  • Nikdy se nesnažte předem stanovit počet person a nebojte se jej postupem času upravovat. Pokud díky dalšímu výzkumu narazíte na výrazné odlišnosti v chování nebo potřebách uživatelů, můžete přidat další personu.
  • Co nejdříve ukažte připravovaný produkt nebo službu uživatelům. Uživatelské testování prototypů vám může ušetřit čas i energii, které byste jinak investovali do nevhodného řešení. 

Použité metody

Když potřebujete mnoho názorů v krátkém čase

Když chcete zpracovat data o uživatelích

Stáhněte si knihu Design služeb v knihovnách

Najdete v ní dopodrobna popsané všechny případové studie a nejen to.

Stáhněte si knihu  

Pořiďte si sadu karet s designovými metodami

Budete mít vždy po ruce nápovědu, jak postupovat
a jaké pomůcky přichystat.

Pořiďte si sadu karet